Openingstijden

Kinderopvang Swalmen

Openingstijden kinderdagverblijf
Het kinderdagverblijf is geopend van maandag tot en met vrijdag van 07:30 tot 17:45 uur, met een verruimde openingstijd van 7.00 tot 18.30 uur. Bij gebruik van deze verruimde opvang worden de kosten naar rato extra in rekening gebracht. We zijn 52 weken per jaar open met uitzondering van de erkende feest- en herdenkingsdagen zoals;

 • Nieuwjaarsdag.
 • Tweede paasdag.
 • Koningsdag.
 • Hemelvaartsdag.
 • Tweede pinksterdag.
 • Bevrijdingsdag (5 mei) 1 keer per 5 jaar, 2010,2015,2020 enz.
 • Eerste en tweede kerstdag.

Daarnaast zijn we gesloten op carnavalsmaandag en op 24 en 31 december na 17.00 uur.

Openingstijden peuterspeelzaal
De peuterspeelzaal is geopend van maandag tot en met vrijdag;
’s morgens van 8.45 uur tot 11.45 uur.

 De peuterspeelzaal is gesloten tijdens de schoolvakanties en op de navolgende dagen:

 • Nieuwjaarsdag
 • Tweede paasdag
 • Koningsdag
 • Bevrijdingsdag (5 mei) 1 keer per 5 jaar, 2010,2015,2020 enz 
 • Eerste en tweede kerstdag

Openingstijden buitenschoolse opvang
De buitenschoolse opvang is geopend op schooldagen van 07.30 uur tot 08.30 uur en vanaf einde schooltijd tot 17.45 uur, met een verruimde openingstijd van 7.00 tot 18.30 uur. Bij gebruik van deze verruimde opvang worden de kosten naar rato extra in rekening gebracht. De kinderen worden op schooldagen voor 8 uur verwacht gezien het tijdstip dat ze naar de basisschool worden gebracht. De tussen schoolse opvang is van 12.00 uur tot 13.00 uur. 
Op woensdag- en vrijdagmiddag is het mogelijk om gebruik te maken van verkorte opvang van 12.30 uur tot 13.30 uur.
We zijn 52 weken per jaar open met uitzondering van de erkende feest- en herdenkingsdagen zoals;

Nieuwjaarsdag.

 • Tweede paasdag.
 • Koningsdag.
 • Hemelvaartsdag.
 • Tweede pinksterdag.
 • Bevrijdingsdag (5 mei) 1 keer per 5 jaar, 2010,2015,2020 enz.
 • Eerste en tweede kerstdag.

Daarnaast zijn we gesloten op carnavalsmaandag en op 24 en 31 december na 17.00 uur.

INSCHRIJVEN

Een kind (vroegtijdig) inschrijven voor een plaats in het kinderdagverblijf en/of de buitenschoolse opvang.

REKENTOOL

Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? U kunt misschien kinderopvangtoeslag krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten van kinderopvang.

OPVANG

Stichting kinderopvang Swalmen is een organisatie voor diverse soorten kinderopvang. U kunt bij ons terecht voor kinderen van 4 tot 13 jaar.

OUDERPORTAAL

Ouders/verzorgers van nu zijn met Isy altijd op tijd en volledig op de hoogte van wat er in de groep en in en rond de kinderopvang gebeurt.

ONZE OPVANG

Wij bieden kinderopvang voor ouders/ verzorgers en speelmogelijkheden voor kinderen. Kinderen worden gestimuleerd te spelen, te ontmoeten en zich te ontwikkelen.

                   

FOTOALBUM (inloggen)

CONTACT

VERSTUREN