Registratienummer

Kinderopvang Swalmen

Voor aanvraag van de kinderopvangtoeslag dient u het registratienummer te vermelden van de kinderopvang.

Registratienummer van de kinderopvang locatie Gevaren:        221705491
Registratienummer van de buitenschoolse opvang locatie Gevaren:         844176126
Registratienummer van de kinderopvang locatie De Octopus:          678060745
Registratienummer van de buitenschoolse opvang locatie De Octopus:          375139394
Registratienummer van de peuterspeelzaal locatie Lambertus   141575293
     

 

 

INSCHRIJVEN

Een kind (vroegtijdig) inschrijven voor een plaats in het kinderdagverblijf en/of de buitenschoolse opvang.

REKENTOOL

Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? U kunt misschien kinderopvangtoeslag krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten van kinderopvang.

OPVANG

Stichting kinderopvang Swalmen is een organisatie voor diverse soorten kinderopvang. U kunt bij ons terecht voor kinderen van 4 tot 13 jaar.

OUDERPORTAAL

Ouders/verzorgers van nu zijn met Isy altijd op tijd en volledig op de hoogte van wat er in de groep en in en rond de kinderopvang gebeurt.

ONZE OPVANG

Wij bieden kinderopvang voor ouders/ verzorgers en speelmogelijkheden voor kinderen. Kinderen worden gestimuleerd te spelen, te ontmoeten en zich te ontwikkelen.

                   

FOTOALBUM (inloggen)

CONTACT

VERSTUREN