Over ons

Kinderopvang Swalmen

Stichting kinderopvang Swalmen is een organisatie voor diverse soorten kinderopvang. U kunt bij ons terecht voor kinderen van:

  • 0 tot 4 jaar; kinderdagverblijf, peutergroep, peuterspeelzaal
  • 4 tot 13 jaar; buitenschoolse opvang, vakantieopvang, tussenschoolse opvang.

Missie
Wij bieden kinderopvang voor ouders/ verzorgers en speelmogelijkheden voor kinderen. Kinderen worden gestimuleerd te spelen, te ontmoeten en zich te ontwikkelen. Wij bieden ouders/ verzorgers uit ons aanbod het beste wat bij hen past. Afstand en prijs zijn daarbij geen belemmering. Onze kinderopvang is een meerwaarde voor kinderen en biedt ouders/ verzorgers zekerheid. Om ons doel te bereiken is samenwerken met andere partners voor ons een noodzaak. Kinderopvang Swalmen is een maatschappelijke onderneming.

Visie
Wij streven naar kinderopvang die voor alle ouders/verzorgers en kinderen toegankelijk zijn. Wij streven ernaar zoveel mogelijk ouders/verzorgers en kinderen te bereiken. Kinderopvang is goed voor ouders/verzorgers en maatschappij. Omdat te realiseren willen we samenwerken met allerlei andere kindgerichte voorzieningen binnen en buiten de regio.

Kwaliteit en dienstverlening
Kwaliteit en kinderopvang zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Jaarlijks worden de locaties door de GGD bezocht. De GGD controleert op hygiëne en veiligheid, en geeft haar bevindingen weer in een schriftelijke rapportage  ( zie menu inspectierapporten).

INSCHRIJVEN

Een kind (vroegtijdig) inschrijven voor een plaats in het kinderdagverblijf en/of de buitenschoolse opvang.

REKENTOOL

Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? U kunt misschien kinderopvangtoeslag krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten van kinderopvang.

OPVANG

Stichting kinderopvang Swalmen is een organisatie voor diverse soorten kinderopvang. U kunt bij ons terecht voor kinderen van 4 tot 13 jaar.

OUDERPORTAAL

Ouders/verzorgers van nu zijn met Isy altijd op tijd en volledig op de hoogte van wat er in de groep en in en rond de kinderopvang gebeurt.

ONZE OPVANG

Wij bieden kinderopvang voor ouders/ verzorgers en speelmogelijkheden voor kinderen. Kinderen worden gestimuleerd te spelen, te ontmoeten en zich te ontwikkelen.

                   

FOTOALBUM (inloggen)

CONTACT

VERSTUREN