Kinderdagopvang

Kinderopvang Swalmen

0 t/m 3 jaar

Baby’s
Speciaal voor de allerkleinsten.
Baby’s hebben andere behoeften dan dreumesen en peuters. Daarom heeft locatie Gevaren aparte baby- dreumes- en peutergroepen.
De ruimtes en meubilair zijn afgestemd  op de allerkleinsten. We gebruiken boxen en vloerkleden. De baby’s kunnen daarop samen spelen en kruipen (of in ieder geval oefenen).
In de babygroep zitten kinderen vanaf 8 weken tot ca. 1,5 jaar. Daarna gaan ze naar de dreumesgroep.

Op locatie de Octopus, Robijnstraat hebben we juist een groep waar de kinderen vanaf 8 weken tot en met ca. 2,5 jaar bij elkaar zitten.
Daar leren de jongsten een heleboel van de oudere kinderen, die op hun beurt de baby’s heel interessant vinden.
De ruimtes en meubilair zijn afgestemd op de leeftijd van 8 weken tot 2,5 jaar.

Bij uw baby is zijn/haar ritme ons uitgangspunt. Wij volgen zoveel mogelijk de slaap- en voedingstijden die u als ouder wenst.
Locatie Gevaren en locatie Octopus hebben slaapkamers die afgescheiden zijn van de groepsruimte. 
Wanneer het weer het toe laat wordt er gewandeld met de baby’s.

Dreumes
Op locatie Gevaren zijn dreumesgroepen en op locatie de Octopus een combinatie van dreumes- en babygroep. Het spelmateriaal is volop afgestemd op hun leeftijd. 
Elke dag worden er activiteiten georganiseerd die uw dreumes stimuleren om aan hun ontdekkingsreis te beginnen. Onze pedagogische medewerkers zijn goed in staat de verschillen tussen kinderen te onderkennen en hierop in te spelen. Zij zullen actief uw kind stimuleren te spelen, contacten te leggen en waar nodig grenzen stellen. Met volop leeftijdgenootjes om mee te spelen is een dag op de kinderdagopvang een heerlijk avontuur. 
Verder wordt er door de pedagogische medewerkers spelenderwijs de methodiek Puk en Ko, in de vorm van 10 thema’s op jaarbasis, aangeboden.  Dit is een methodiek die een belangrijke bijdrage levert aan de taalontwikkeling van uw dreumes.
Met een regelmaat kan de dreumes genieten van een wandeling en uitstapjes. 

Peuter
Spelenderwijs leren.
In de peutergroepen op locatie Gevaren en op locatie de Octopus zitten kinderen in de leeftijd van ca. 2,5 jaar tot 4 jaar. De peutergroep is een goede voorbereiding op de basisschool. Spelenderwijs leren de kinderen een heleboel. Alle peuters maken gebruik van de voorschoolse programma’s, die vooral spelenderwijs door de pedagogische medewerkers worden aangeboden. Ook hier wordt gebruik gemaakt van de methodiek Puk en Ko.
Op de peutergroepen wordt tijdens het uitvoeren van activiteiten gewerkt in kleinere groepen waardoor er gerichte begeleiding is. De pedagogisch medewerkers houden de ontwikkeling van uw kind goed in de gaten.  door middel van het observatie en registratiesysteem "KIJK".

INSCHRIJVEN

Een kind (vroegtijdig) inschrijven voor een plaats in het kinderdagverblijf en/of de buitenschoolse opvang.

REKENTOOL

Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? U kunt misschien kinderopvangtoeslag krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten van kinderopvang.

OPVANG

Stichting kinderopvang Swalmen is een organisatie voor diverse soorten kinderopvang. U kunt bij ons terecht voor kinderen van 4 tot 13 jaar.

OUDERPORTAAL

Ouders/verzorgers van nu zijn met Isy altijd op tijd en volledig op de hoogte van wat er in de groep en in en rond de kinderopvang gebeurt.

ONZE OPVANG

Wij bieden kinderopvang voor ouders/ verzorgers en speelmogelijkheden voor kinderen. Kinderen worden gestimuleerd te spelen, te ontmoeten en zich te ontwikkelen.

                   

FOTOALBUM (inloggen)

CONTACT

VERSTUREN