Peuterspeelzaal

Kinderopvang Swalmen

Peuterspeelzaal (2 – 4 jaar)
Leerzame en leuke plek voor uw peuter!
Op de peuterspeelzaal komt uw peuter om te spelen, te ontdekken en zich te ontwikkelen. Met leeftijdgenootjes liedjes zingen, spelletjes doen of knutselen, er is hier van alles te beleven!

Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE)
Peuters (VVE-peuters) van de peuterspeelzaal met extra ondersteuning komen i.p.v. twee dagdelen, vier dagdelen. Alle peuters worden extra gestimuleerd, maar peuters met extra aandacht worden binnen de extra dagdelen extra gestimuleerd in hun ontwikkeling door begeleiding van de tutor en door extra aandacht van de pedagogisch medewerker.

De groep
In de groep op de peuterspeelzaal zitten maximaal 16 peuters. Op één groep zijn altijd twee pedagogisch medewerkers aanwezig. Zij voelen de peuters goed aan en organiseren activiteiten die bij ze passen. Ze stimuleren, bemiddelen, sturen, observeren en signaleren. De kinderen gaan minimaal tweemaal per week naar de peuterspeelzaal.

Ontwikkeling
Op onze peuterspeelzaal ontdekken peuters met Puk & Ko de wereld. Ze maken gekke, spannende en heel gewone dingen mee. Spelenderwijs krijgen ze taal aangeboden en worden ze uitgedaagd zelf taal te gebruiken. De methode sluit aan op methodes die in de eerste jaren van de basisschool worden gebruikt.

Intake
De ouders worden hiervoor op afspraak uitgenodigd. Het is een gesprek tussen ouders/ verzorgers en coördinator. Zij praten over de situatie van het kind en het gezin. Alle informatie die van belang is om het kind zo goed mogelijk op te vangen wordt uitgewisseld en genoteerd. Ook wordt deze informatie doorgegeven in de groep waar het kind geplaatst wordt.

Wennen 
Voordat het kind definitief op de groep komt, kan het kind met de ouder samen eens komen kijken.

Communicatie
Wij vinden goede communicatie over het welzijn van uw kind belangrijk. Bij het halen en brengen hebben de pedagogisch medewerkers tijd om eventuele bijzonderheden met u te bespreken. Maar u kunt ook een afspraak maken om op een rustig moment wat zaken te bespreken.

Eindgesprek
Voordat het kind de peuterspeelzaal zal verlaten om naar de basisschool te gaan vindt er een eindgesprek plaats. In dit eindgesprek komt de ontwikkeling van uw kind aan de orde.

INSCHRIJVEN

Een kind (vroegtijdig) inschrijven voor een plaats in het kinderdagverblijf en/of de buitenschoolse opvang.

REKENTOOL

Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? U kunt misschien kinderopvangtoeslag krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten van kinderopvang.

OPVANG

Stichting kinderopvang Swalmen is een organisatie voor diverse soorten kinderopvang. U kunt bij ons terecht voor kinderen van 4 tot 13 jaar.

OUDERPORTAAL

Ouders/verzorgers van nu zijn met Isy altijd op tijd en volledig op de hoogte van wat er in de groep en in en rond de kinderopvang gebeurt.

ONZE OPVANG

Wij bieden kinderopvang voor ouders/ verzorgers en speelmogelijkheden voor kinderen. Kinderen worden gestimuleerd te spelen, te ontmoeten en zich te ontwikkelen.

                   

FOTOALBUM (inloggen)

CONTACT

VERSTUREN