Buitenschoolse opvang

Kinderopvang Swalmen

Buitenschoolse opvang (4 – 13 jaar)
Vanzelfsprekende schakel tussen school en thuis!

Schooltijden van kinderen en werktijden van ouders sluiten vaak niet op elkaar aan. Opvang is dan ook nodig. Bij de buitenschoolse opvang kunnen kinderen vóór school, na schooltijd en op vrije middagen en in de vakanties terecht. Ook op studiedagen is opvang mogelijk.
Na de schooldag fijn naar de Buitenschoolse opvang (BSO). In of in ieder geval dichtbij de basisschool kan uw kind bijkomen van een drukke dag. Eerst met iedereen aan tafel wat drinken en vervolgens lekker spelen! Vrijwel alles mag, niets moet, het is vooral leuk. Onder begeleiding van de pedagogisch medewerkers kunnen de kinderen diverse activiteiten doen. Knutselen, spelen, televisie kijken of een spelletje op de computer; er is altijd wat te beleven op de BSO!
De kinderen van 4 tot 13 jaar worden opgevangen in de voor hen speciaal ingerichte ruimten. De groepsgrootte bedraagt maximaal 20 kinderen per groep.
De kinderen maken minimaal 1 keer per week gebruik van de buitenschoolse opvang.
Uw kind kan ook gaan spelen bij een vriendje of naar sport en muziek gaan. Wij kunnen erop toezien dat dat allemaal precies volgens afspraak verloopt. Hierover maakt u schriftelijke afspraken met de pedagogisch medewerkers.

Communicatie
Wij vinden goede communicatie over het welzijn van uw kind belangrijk. Bij het halen en brengen zal de pedagogisch medewerker bijzonderheden aan u vertellen, ook wat zij eventueel van de leerkracht op school hebben gehoord. Maar u kunt ook een afspraak maken om op een rustig moment wat zaken te bespreken.

Eten en drinken
Op halve en hele dagen brengen de kinderen een lunchpakket mee en wordt er gezamenlijk geluncht.

Vervoer
Het vervoer van de kinderen van school naar de BSO is door de Stichting geregeld. De kinderen worden bij Basisschool St. Theresia met de eigen bus opgehaald door een pedagogisch medewerker van de BSO. Voor opvang in de Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) is op maandag, dinsdag en donderdag vervoer niet van toepassing. Op woensdag en vrijdagmiddag is vervoer wel van toepassing.

INSCHRIJVEN

Een kind (vroegtijdig) inschrijven voor een plaats in het kinderdagverblijf en/of de buitenschoolse opvang.

REKENTOOL

Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? U kunt misschien kinderopvangtoeslag krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten van kinderopvang.

OPVANG

Stichting kinderopvang Swalmen is een organisatie voor diverse soorten kinderopvang. U kunt bij ons terecht voor kinderen van 4 tot 13 jaar.

OUDERPORTAAL

Ouders/verzorgers van nu zijn met Isy altijd op tijd en volledig op de hoogte van wat er in de groep en in en rond de kinderopvang gebeurt.

ONZE OPVANG

Wij bieden kinderopvang voor ouders/ verzorgers en speelmogelijkheden voor kinderen. Kinderen worden gestimuleerd te spelen, te ontmoeten en zich te ontwikkelen.

                   

FOTOALBUM (inloggen)

CONTACT

VERSTUREN