Vakantieopvang

Kinderopvang Swalmen

In vakantieweken is er sprake van een langer durend verblijf op de buitenschoolse opvang. Er worden meer activiteiten georganiseerd, er is meer variatie in het programma en een groter onderling sociaal contact. Deze periode staat dan ook meer in het teken van sociaal-culturele en educatieve activiteiten. Er is tijd voor thema’s, uitstapjes,speurtochten, knutselactiviteiten, spellen enz. die leuk en avontuurlijk zijn (dichtbij of verder weg). De ouders worden hier vooraf over geïnformeerd.
Jaarlijks wordt vooraf (in de maand november) aan de ouders/verzorgers een vakantieschema voor het hele jaar afgegeven, waarop de ouders kunnen aangeven in welke periode het kind in de vakantieperiode wordt opgevangen.

INSCHRIJVEN

Een kind (vroegtijdig) inschrijven voor een plaats in het kinderdagverblijf en/of de buitenschoolse opvang.

REKENTOOL

Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? U kunt misschien kinderopvangtoeslag krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten van kinderopvang.

OPVANG

Stichting kinderopvang Swalmen is een organisatie voor diverse soorten kinderopvang. U kunt bij ons terecht voor kinderen van 4 tot 13 jaar.

OUDERPORTAAL

Ouders/verzorgers van nu zijn met Isy altijd op tijd en volledig op de hoogte van wat er in de groep en in en rond de kinderopvang gebeurt.

ONZE OPVANG

Wij bieden kinderopvang voor ouders/ verzorgers en speelmogelijkheden voor kinderen. Kinderen worden gestimuleerd te spelen, te ontmoeten en zich te ontwikkelen.

                   

FOTOALBUM (inloggen)

CONTACT

VERSTUREN