Tussenschoolse opvang

Kinderopvang Swalmen

Tussenschoolse opvang (4 – 13 jaar) 

Stichting Kinderopvang Swalmen heeft met het schoolbestuur Stichting Swalm en Roer een overeenkomst afgesloten voor het verzorgen van de tussenschoolse opvang (TSO) op de basisscholen in Swalmen.
Het is van grootst belang te realiseren dat deze tussenschoolse opvang deel uit maakt van de schooldag en houden wij rekening met het beleid van de school.
Om verwarring te voorkomen, vinden wij het belangrijk dat kinderen tijdens de TSO met dezelfde waarden en normen om moeten gaan als ze gewend zijn tijdens schooltijd, met dien verstande dat de TSO vrije tijd is. Ze blijven immers in het zelfde gebouw en dan zijn duidelijke afspraken en samenwerking tussen school en TSO essentieel.

De TSO wordt door gekwalificeerd personeel  en vrijwilligers uitgevoerd. De vrijwilligers worden aangestuurd en krijgen instructie en begeleiding door de coördinator tussenschoolse opvang. 
De communicatie met ouders, leidsters, coördinator, teamleden, OR, MR en schoolbestuur moet bijdragen aan zoveel mogelijk optimaliseren van de TSO. Goed overleg is belangrijk en bevordert een prettig werkklimaat. 

Gezellig en goed geregeld!

Tijdens de middagpauze van de basisschool kan uw kind naar de tussenschoolse opvang (TSO). Gezellig met z’n allen aan tafel wat eten en drinken. Daarna lekker naar buiten om energie op te doen voor het middagprogramma van de school en dat onder deskundige begeleiding! Dat is tussenschoolse opvang. De kinderen nemen een lunchpakket van thuis mee. Na het eten spelen de kinderen buiten en bij slecht weer binnen.

De tussen schoolse opvang van kinderen door Kinderopvang Swalmen voldoet vanzelfsprekend aan de volgende vier basisvoorwaarden.

  • De kinderen gaan op tijd drinken en eten ( eten en drinken nemen de kinderen zelf mee).
  • De kinderen worden opgevangen in een veilige omgeving.
  • De overblijfkracht beseft dat haar of hem gedurende de tijd van opvang een kostbaar bezit is toevertrouwd.
  • De overblijfkracht heeft oog voor de verschillende leeftijdsfasen die kinderen doormaken.

Daarnaast hanteert Kinderopvang Swalmen de volgende uitgangspunten voor de uitvoering van de tussenschoolse opvang (TSO):

  • De TSO biedt het kind veiligheid en geborgenheid.
  • De TSO stimuleert het gevoel van zelfvertrouwen.
  • De TSO stimuleert de zelfstandigheid van het kind.
  • De TSO stimuleert het kind tot sociaal gedrag en om te gaan met anderen.
  • De TSO geeft het kind de ruimte om emoties te laten zien.

INSCHRIJVEN

Een kind (vroegtijdig) inschrijven voor een plaats in het kinderdagverblijf en/of de buitenschoolse opvang.

REKENTOOL

Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? U kunt misschien kinderopvangtoeslag krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten van kinderopvang.

OPVANG

Stichting kinderopvang Swalmen is een organisatie voor diverse soorten kinderopvang. U kunt bij ons terecht voor kinderen van 4 tot 13 jaar.

OUDERPORTAAL

Ouders/verzorgers van nu zijn met Isy altijd op tijd en volledig op de hoogte van wat er in de groep en in en rond de kinderopvang gebeurt.

ONZE OPVANG

Wij bieden kinderopvang voor ouders/ verzorgers en speelmogelijkheden voor kinderen. Kinderen worden gestimuleerd te spelen, te ontmoeten en zich te ontwikkelen.

                   

FOTOALBUM (inloggen)

CONTACT

VERSTUREN