Flex- opvang

Kinderopvang Swalmen

Ziet uw werkweek er iedere week anders uit. Werkt u vaak op andere dagen. Onze flexibele opvang biedt dan uitkomst.
Flexibele opvang is opvang voor ouders met wisselende werktijden waarbij opvang nodig is op wisselende dagdelen. 
Voor flexibele opvang gelden dezelfde regels als voor de reguliere opvang . Het enige verschil is dat de dagdelen flexibel in te plannen zijn.

Wat verstaan we onder flexibele opvang?

  • Kinderen worden op wisselende dagen opgevangen, waarbij vooraf periodiek tussen ouders en kinderopvang Swalmen de dagen worden afgestemd. Uitgangspunt is wel dat er 2 dagdelen of 1 dag per week gebruik wordt gemaakt van de opvang.

Regels voor flexibele opvang

  • Het bruto uurtarief voor flexibel opvang is € 7,33 voor 52 weken opvang en € 7,75 voor 48 weken opvang. Indien u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag ontvangt u een groot gedeelte van dit bedrag via de Belastingdienst retour.
  • Voor flexibele opvang is het wenselijk minimaal 2 weken vooraf de dagen aan te vragen.
  • Voor flexibele opvang is het mogelijk om de aanvraag 1 week voorafgaand te annuleren.

Voor meer informatie 0475 505050 of mailt u ger@kinderopvangswalmen.nl

INSCHRIJVEN

Een kind (vroegtijdig) inschrijven voor een plaats in het kinderdagverblijf en/of de buitenschoolse opvang.

REKENTOOL

Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? U kunt misschien kinderopvangtoeslag krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten van kinderopvang.

OPVANG

Stichting kinderopvang Swalmen is een organisatie voor diverse soorten kinderopvang. U kunt bij ons terecht voor kinderen van 4 tot 13 jaar.

OUDERPORTAAL

Ouders/verzorgers van nu zijn met Isy altijd op tijd en volledig op de hoogte van wat er in de groep en in en rond de kinderopvang gebeurt.

ONZE OPVANG

Wij bieden kinderopvang voor ouders/ verzorgers en speelmogelijkheden voor kinderen. Kinderen worden gestimuleerd te spelen, te ontmoeten en zich te ontwikkelen.

                   

FOTOALBUM (inloggen)

CONTACT

VERSTUREN