Tarieven Peuterspeelzaal 2019

Kinderopvang Swalmen

Wanneer u als ouders/verzorgers beide of een van beide (full/parttime) niet werkt, of u een alleenstaande niet werkende ouder bent (B), valt u niet onder de Wet Kinderopvang en kunt u gebruik maken van de peuterspeelzaal. Voor U wordt een inkomensafhankelijke ouderbijdrage berekend.

Wanneer u als ouders/ verzorgers beiden (full- parttime) werkt, of u een alleenstaande werkende ouder bent (A), kunt u gebruik maken van deze vorm van kinderopvang. U valt namelijk onder de Wet Kinderopvang en ontvangt een tegemoetkoming van de overheid.

Peuterarrangement 40 weken (39 weken gefactureerd)

Dagdeel

Tijden

Uren

Kosten

 

 

 

uur

maand

PA 1 (2 dagdelen)

08.30 - 12.00

6.00 uur

€ 7,13

€ 139,04

PA 2 (2dagdelen)*2

08.30 - 12.00

6.00 uur

 

€   64,80

 

 

 

 

 

PA 3 (4 dagdelen VVE) *1

08.30 - 12.00

3,00 uur

 

€     8,75

*1 Alleen voor inwoners Gemeente Roermond die geen recht hebben op Kinderopvangtoeslag
*2 Valt niet onder de Wet Kinderopvang

INSCHRIJVEN

Een kind (vroegtijdig) inschrijven voor een plaats in het kinderdagverblijf en/of de buitenschoolse opvang.

REKENTOOL

Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? U kunt misschien kinderopvangtoeslag krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten van kinderopvang.

OPVANG

Stichting kinderopvang Swalmen is een organisatie voor diverse soorten kinderopvang. U kunt bij ons terecht voor kinderen van 4 tot 13 jaar.

OUDERPORTAAL

Ouders/verzorgers van nu zijn met Isy altijd op tijd en volledig op de hoogte van wat er in de groep en in en rond de kinderopvang gebeurt.

ONZE OPVANG

Wij bieden kinderopvang voor ouders/ verzorgers en speelmogelijkheden voor kinderen. Kinderen worden gestimuleerd te spelen, te ontmoeten en zich te ontwikkelen.

                   

FOTOALBUM (inloggen)

CONTACT

VERSTUREN