Tarieven Tussenschoolse opvang 2019

Kinderopvang Swalmen

Ouders wordt de mogelijkheid geboden met een abonnement of een strippenkaart te werken. 

Voor de TSO op vaste dagen geldt per kind een abonnement, (€ 2,05 per keer) voor TSO incidenteel geldt per kind een strippenkaart, (€2,10 per keer) voor extra overblijven bij een abonnement geldt eveneens een strippenkaart (digitaal).
De strippenkaart bevat 10 strippen. De strippenkaart blijft geldig tot het kind de basisschool verlaat, zijn er dan nog strippen over dan vindt een verrekening plaats. 
Wanneer een kind langer dan 2 weken ziek is worden de abonnementskosten in mindering gebracht.  

Hier kunt u inschrijven voor de TSO. Tevens is het formulier aan te vragen bij onze administratie, telefoon: 0475 505050 of per e-mail: info@kinderopvangswalmen.nl

INSCHRIJVEN

Een kind (vroegtijdig) inschrijven voor een plaats in het kinderdagverblijf en/of de buitenschoolse opvang.

REKENTOOL

Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? U kunt misschien kinderopvangtoeslag krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten van kinderopvang.

OPVANG

Stichting kinderopvang Swalmen is een organisatie voor diverse soorten kinderopvang. U kunt bij ons terecht voor kinderen van 4 tot 13 jaar.

OUDERPORTAAL

Ouders/verzorgers van nu zijn met Isy altijd op tijd en volledig op de hoogte van wat er in de groep en in en rond de kinderopvang gebeurt.

ONZE OPVANG

Wij bieden kinderopvang voor ouders/ verzorgers en speelmogelijkheden voor kinderen. Kinderen worden gestimuleerd te spelen, te ontmoeten en zich te ontwikkelen.

                   

FOTOALBUM (inloggen)

CONTACT

VERSTUREN