Kinderopvang toeslag

Kinderopvang Swalmen

Indien de ouders in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag, zie criteria www.toeslagen.nl, krijgen zij een bijdrage in de kosten van de registreerde kinderopvang waarvan u gebruikt maakt.
Sinds 2007 zijn werkgevers verplicht om bij te dragen aan de kosten voor de kinderopvang. Ouders krijgen deze bijdrage- ook via de Belastingdienst- uitbetaald als een extra toeslag.
Ook voor aanvraag kinderopvangtoeslag gaat u naar de pagina van de Belastingdienst:
www.toeslagen.nl, hier kunt u ook terecht voor een proefberekening.

Registratienummer
Voor aanvraag van de kinderopvangtoeslag dient u het registratienummer te vermelden van de kinderopvang (zie menu registratie).

INSCHRIJVEN

Een kind (vroegtijdig) inschrijven voor een plaats in het kinderdagverblijf en/of de buitenschoolse opvang.

REKENTOOL

Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? U kunt misschien kinderopvangtoeslag krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten van kinderopvang.

OPVANG

Stichting kinderopvang Swalmen is een organisatie voor diverse soorten kinderopvang. U kunt bij ons terecht voor kinderen van 4 tot 13 jaar.

OUDERPORTAAL

Ouders/verzorgers van nu zijn met Isy altijd op tijd en volledig op de hoogte van wat er in de groep en in en rond de kinderopvang gebeurt.

ONZE OPVANG

Wij bieden kinderopvang voor ouders/ verzorgers en speelmogelijkheden voor kinderen. Kinderen worden gestimuleerd te spelen, te ontmoeten en zich te ontwikkelen.

                   

FOTOALBUM (inloggen)

CONTACT

VERSTUREN