Emotionele veiligheid

Kinderopvang Swalmen

Voorop staat dat het kind zich veilig en vertrouwd voelt in de groep. Verschillende dingen geven stabiliteit en dus veiligheid.

 • Een vast team
  Met een vast team van 'pedagogisch medewerkers' weten de kinderen waar ze aan toe zijn. Elke keer dezelfde gezichten zorgt voor zekerheid en een vertrouwd gevoel. Kinderen weten zo wat en wie ze kunnen verwachten.
 • De ruimte
  Ook de ruimte is belangrijk. De omgeving binnen de kinderopvang is voorspelbaar en overzichtelijk. Het speelgoed ligt bijvoorbeeld op een vaste plek. Dit is voor de kinderen een vertrouwd uitgangspunt om op ontdekking te gaan.
 • Rituelen en dagindeling
  De rituelen en dagindeling in de groep geven de kinderen houvast. Zo weten ze waar ze aan toe zijn. Eerst samen een liedje zingen en daarna fruit eten!
 • Pedagogisch medewerker en kind
  Pedagogisch medewerkers voelen een kind aan en reageren daarop; de zgn. sensitieve responsiviteit. Bij baby’s reageren ze bijvoorbeeld op lichaamstaal, houding en oogcontact. Hierdoor voelt het kind zich gesteund en begrepen.
 • Pedagogisch maatwerk voor 0- jarigen
  Aan de 0- jarigen op locatie de Octopus en Gevaren zijn twee vaste gezichten toegewezen. Op de dag het kind komt is altijd minimaal een van deze twee pedagogisch medewerkers werkzaam. Als de omvang van de stamgroep vraagt om inzet van meer dan twee vaste medewerkers, dan mogen maximaal drie vaste pedagogisch medewerkers aan het kind toegewezen. Naast het vaste gezicht kunnen andere pedagogisch medewerkers worden ingezet. Voor kinderen met flexibele dagen geldt het “vaste gezichten-eis” niet.

 

INSCHRIJVEN

Een kind (vroegtijdig) inschrijven voor een plaats in het kinderdagverblijf en/of de buitenschoolse opvang.

REKENTOOL

Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? U kunt misschien kinderopvangtoeslag krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten van kinderopvang.

OPVANG

Stichting kinderopvang Swalmen is een organisatie voor diverse soorten kinderopvang. U kunt bij ons terecht voor kinderen van 4 tot 13 jaar.

OUDERPORTAAL

Ouders/verzorgers van nu zijn met Isy altijd op tijd en volledig op de hoogte van wat er in de groep en in en rond de kinderopvang gebeurt.

ONZE OPVANG

Wij bieden kinderopvang voor ouders/ verzorgers en speelmogelijkheden voor kinderen. Kinderen worden gestimuleerd te spelen, te ontmoeten en zich te ontwikkelen.

                   

FOTOALBUM (inloggen)

CONTACT

VERSTUREN