Persoonlijke competentie

Kinderopvang Swalmen

Door te spelen leren kinderen veel. Ze ontdekken vanuit nieuwsgierigheid of behoefte. Het is belangrijk dat de omgeving daarvoor voldoende mogelijkheden biedt. Binnen de kinderopvang zijn de 4 belangrijke elementen voor de ontwikkeling van deze competentie:

 1. De pedagogisch medewerker
  Zij stimuleert het kind in zijn spel en ontdekkingsreis, ze moedigt het kind aan en ze geeft complimentjes. Ook stimuleert ze het kind om met de groep mee te doen. Ze maakt hem bewust van eigen talenten en capaciteiten. Daarnaast ondersteunt ze hem door hem te troosten, te helpen en te oefenen.
 2. De groep
  Het kind speelt, maakt ruzie, sluit vriendschappen, eet en slaapt in de groep. Het is belangrijk dat het zich kan herkennen in een groep. Het kind heeft vaste vriendjes en speelt en werkt in kleine groepjes. Hierdoor voelt hij zich binnen de groep veilig en gewaardeerd.
 3. Het spelmateriaal
  De kinderopvang heeft een gevarieerd aanbod van middelen en materialen. Er is altijd speelgoed dat aansluit bij de behoefte van het kind. Het daagt uit om te oefenen en een stapje verder te gaan. Zo ontwikkelen kinderen hun creativiteit, talent, fantasie en doorzettingsvermogen.
 4. Spelaanbod en activiteiten
  Een gevarieerd aanbod van spel en activiteiten moet aansluiten bij de groep. Maar het moet ook kansen bieden voor het individuele kind.

INSCHRIJVEN

Een kind (vroegtijdig) inschrijven voor een plaats in het kinderdagverblijf en/of de buitenschoolse opvang.

REKENTOOL

Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? U kunt misschien kinderopvangtoeslag krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten van kinderopvang.

OPVANG

Stichting kinderopvang Swalmen is een organisatie voor diverse soorten kinderopvang. U kunt bij ons terecht voor kinderen van 4 tot 13 jaar.

OUDERPORTAAL

Ouders/verzorgers van nu zijn met Isy altijd op tijd en volledig op de hoogte van wat er in de groep en in en rond de kinderopvang gebeurt.

ONZE OPVANG

Wij bieden kinderopvang voor ouders/ verzorgers en speelmogelijkheden voor kinderen. Kinderen worden gestimuleerd te spelen, te ontmoeten en zich te ontwikkelen.

                   

FOTOALBUM (inloggen)

CONTACT

VERSTUREN