Sociale competentie

Kinderopvang Swalmen

n de maatschappij leef en werk je met andere mensen. Je verplaatst je in anderen, je werkt samen, je helpt anderen en je voorkomt conflicten of lost ze op. Dit kun je omdat je sociale verantwoordelijkheid hebt.

Kinderen moeten deze dingen vaak nog leren. De groep is een prachtig oefenveld voor de ontwikkeling van deze competentie. Hierin spelen 2 elementen een belangrijke rol.

  1. De pedagogisch medewerker
    Zij leidt de interacties van kinderen onderling in goede banen. Zo beleven de kinderen onderling veel positieve momenten met elkaar. Zij stimuleert en ondersteunt vriendschappen en relaties. Maar ze begeleidt ook kinderen bij het oplossen van conflicten.
  2. De omgeving en spelmateriaal
    Er moeten rustige plekken zijn maar ook plaatsen waar ruimte is voor actie. Er zijn activiteiten voor kleine en voor grote groepen kinderen. Bijna al deze activiteiten staan in het teken van “samen”. Samen doen, praten, luisteren en werken. Maar ook samen pret of succes hebben. En natuurlijk delen, wachten op je beurt en rekening houden met anderen.

Een goede balans
Er zijn vaste groepsmomenten en ook tijdstippen dat een kind alleen speelt. Een goede balans hierin is belangrijk voor de individuele en sociale ontwikkeling van het kind.

INSCHRIJVEN

Een kind (vroegtijdig) inschrijven voor een plaats in het kinderdagverblijf en/of de buitenschoolse opvang.

REKENTOOL

Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? U kunt misschien kinderopvangtoeslag krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten van kinderopvang.

OPVANG

Stichting kinderopvang Swalmen is een organisatie voor diverse soorten kinderopvang. U kunt bij ons terecht voor kinderen van 4 tot 13 jaar.

OUDERPORTAAL

Ouders/verzorgers van nu zijn met Isy altijd op tijd en volledig op de hoogte van wat er in de groep en in en rond de kinderopvang gebeurt.

ONZE OPVANG

Wij bieden kinderopvang voor ouders/ verzorgers en speelmogelijkheden voor kinderen. Kinderen worden gestimuleerd te spelen, te ontmoeten en zich te ontwikkelen.

                   

FOTOALBUM (inloggen)

CONTACT

VERSTUREN