Waarden en normen

Kinderopvang Swalmen

In een groep leren kinderen veel. Het voorbeeldgedrag van de pedagogisch medewerker speelt een belangrijke rol bij de morele ontwikkeling van kinderen. Kinderen leren onder andere hierdoor wat de grenzen zijn van goed en slecht. Maar ze leren zo ook wat mag en wat moet. Of dat anders ook gewoon is.

Omgangsvormen
De pedagogisch medewerker geeft de gebruikelijke omgangsvormen aan. Kinderen leren bijvoorbeeld:

  • op hun beurt te wachten
  • elkaar met de naam aanspreken
  • elkaar uit laten praten

Waardering voor diversiteit
Er is respect en waardering voor iedereen. Dik, dun, wit, zwart, arm of rijk: ieder kind is uniek en mag er zijn.

Respect voor je omgeving
Kinderen leren wat er mag en kan. Samen zorgen we ervoor dat de groepsruimte gezellig is. Rommel gemaakt? Dan ruimen we het samen op! Wil je je energie kwijt? Buiten mag je lekker rennen, maar niet in de groepsruimte.

INSCHRIJVEN

Een kind (vroegtijdig) inschrijven voor een plaats in het kinderdagverblijf en/of de buitenschoolse opvang.

REKENTOOL

Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? U kunt misschien kinderopvangtoeslag krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten van kinderopvang.

OPVANG

Stichting kinderopvang Swalmen is een organisatie voor diverse soorten kinderopvang. U kunt bij ons terecht voor kinderen van 4 tot 13 jaar.

OUDERPORTAAL

Ouders/verzorgers van nu zijn met Isy altijd op tijd en volledig op de hoogte van wat er in de groep en in en rond de kinderopvang gebeurt.

ONZE OPVANG

Wij bieden kinderopvang voor ouders/ verzorgers en speelmogelijkheden voor kinderen. Kinderen worden gestimuleerd te spelen, te ontmoeten en zich te ontwikkelen.

                   

FOTOALBUM (inloggen)

CONTACT

VERSTUREN