Klachtenprocedure

Kinderopvang Swalmen

Uitgangspunt van onze klachtenprocedure is dat u de direct betrokkene zo spoedig mogelijk aanspreekt op de klacht. Onze ervaring is dat veel problemen zo kunnen worden opgelost.

Maar bent u over de uitkomst hiervan niet tevreden, dan kunt u de klacht voorleggen aan directeur, Hill Geurts. Zij is bereikbaar via hill@kinderopvangswalmen.nl of via telefoonnummer 0475 505050. Hier kunt u ook terecht wanneer u een klacht heeft over de dienstverlening van de medewerkers.

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht via de interne klachtenprocedure, dan kunt u uw vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Kinderopvang.
U kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Kinderopvang. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat beide partijen de uitspraak moeten nakomen en dat hoger beroep tegen de uitspraak niet mogelijk is. Meer informatie hierover vindt u op; Geschillencommissie Kinderopvang.

Klik hier voor het Klachtenreglement van Kinderopvang Swalmen

Het adres van de Geschillencommissie is:

Geschillencommissie Kinderopvang 
Postbus 90600, 2509 LP De Haag, telefoon 070-3105310

Bezoekadres: Bordewijklaan 46 Den Haag
Internet: www.degeschillencommissie.nl

Openbaar jaarverslag
Als professionele aanbieder van kinderopvang publiceert Kinderopvang Swalmen jaarlijks een openbaar verslag van de behandelde klachten.
Tevens wordt het openbaar jaarverslag jaarlijks toegezonden aan de GGD

Openbaar jaarverslag Kinderopvang Swalmen locatie Gevaren 2016
Openbaar jaarverslag Kinderopvang Swalmen locatie Octopus 2016

Klachten (vrij) brief
Jaarlijks ontvangt Kinderopvang Swalmen van de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang een brief, waarin vermeld wordt of er klachten in het voorgaande jaar zijn binnengekomen omtrent de kinderopvang.

Klachten(vrij)brief Kinderopvang Swalmen 2016

INSCHRIJVEN

Een kind (vroegtijdig) inschrijven voor een plaats in het kinderdagverblijf en/of de buitenschoolse opvang.

REKENTOOL

Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? U kunt misschien kinderopvangtoeslag krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten van kinderopvang.

OPVANG

Stichting kinderopvang Swalmen is een organisatie voor diverse soorten kinderopvang. U kunt bij ons terecht voor kinderen van 4 tot 13 jaar.

OUDERPORTAAL

Ouders/verzorgers van nu zijn met Isy altijd op tijd en volledig op de hoogte van wat er in de groep en in en rond de kinderopvang gebeurt.

ONZE OPVANG

Wij bieden kinderopvang voor ouders/ verzorgers en speelmogelijkheden voor kinderen. Kinderen worden gestimuleerd te spelen, te ontmoeten en zich te ontwikkelen.

                   

FOTOALBUM (inloggen)

CONTACT

VERSTUREN