Kinderopvang Swalmen

Inschrijven definitief na ondertekening.
Via onderstaand formulier kunt u zich inschrijven voor de opvang van uw kind. Na afronden van de online inschrijving ontvangt u binnen een week een schriftelijke bevestiging. Zodra deze bevestiging is ondertekend en terug ontvangen door Kinderopvang Swalmen, is de plaatsing definitief.
Op al onze opvangvormen zijn de Algemene Voorwaarden Kinderopvang van toepasing.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de afdeling administratie op maandag t/m vrijdag
van 9.00 uur tot 12.30 uur; 0475 505050 of via de mail;  info@kinderopvangswalmen.nl

A. GEGEVENS OUDER(S/VERZORGER(S)
Ouder/verzorger 1Ouder/verzorger 2
Naam
Voorletters
Adres
Postcode
Woonplaats
BSN nr.
Geb. datum
Tel. privé
Tel. werk
Mobiel
E-mail
 
B. GEGEVENS KIND
Achternaam
Voornaam
Geboortedatum
BSN nr.
WA verzekerd Ja Nee
Naam huisarts
Tel. huisarts
Is uw kind ingeënt? Ja Nee
Eerder gebruik gemaakt van
kinderopvang/peuterspeelzaal
Ja Nee
 
C. PLAATSING
Datum plaatsing per
Bovengenoemde(n) verklaart het inschrijfformulier naar waarheid te hebben ingevuld.
Ouder/verzorger 1Ouder/verzorger 2
Datum
Plaats
 

INSCHRIJVEN

Een kind (vroegtijdig) inschrijven voor een plaats in het kinderdagverblijf en/of de buitenschoolse opvang.

REKENTOOL

Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? U kunt misschien kinderopvangtoeslag krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten van kinderopvang.

OPVANG

Stichting kinderopvang Swalmen is een organisatie voor diverse soorten kinderopvang. U kunt bij ons terecht voor kinderen van 4 tot 13 jaar.

OUDERPORTAAL

Ouders/verzorgers van nu zijn met Isy altijd op tijd en volledig op de hoogte van wat er in de groep en in en rond de kinderopvang gebeurt.

ONZE OPVANG

Wij bieden kinderopvang voor ouders/ verzorgers en speelmogelijkheden voor kinderen. Kinderen worden gestimuleerd te spelen, te ontmoeten en zich te ontwikkelen.

                   

FOTOALBUM (inloggen)

CONTACT

VERSTUREN