Kinderopvang Swalmen

A. NAAM SCHOOL
Naam school Lambertus Octopus Theresia
 
B. GEGEVENS OUDER(S/VERZORGER(S)
Naam
Voorletters
Adres
Postcode
Woonplaats
E-mail
Telefoonnummer waarop u te bereiken bent:
 
C. GEGEVENS KIND
Achternaam
Voornaam
Geboortedatum
Groep
Als er bij de TSO rekening gehouden moet worden met bijzondere omstandigheden. bv: dieet, allergie of anderszins, wilt u die dan beschrijven
 
D. TYPE TSO
Abonnement € 2,05 per keer
Strippenkaart € 2,10 per keer
Type Abonnement Strippenkaart
maandagdinsdagdonderdagvrijdag
Ingangsdatum
 
E. MACHTIGING BETALING
Ik machtig kinderopvang Swalmen voor de afschrijving van de kosten voor de bovenvermelde abonnement en/of strippenkaart. De kosten voor de strippenkaart worden eenmalig in een keer afgeschreven.

De kosten van het abonnement worden 1 maal per half jaar (op basis van 40 schoolweken) gefactureerd en naar rato maandelijks afgeschreven. Op de levering zijn de algemene voorwaarden van toepassing!
IBAN
ten name van:
Naam
Datum
 

INSCHRIJVEN

Een kind (vroegtijdig) inschrijven voor een plaats in het kinderdagverblijf en/of de buitenschoolse opvang.

REKENTOOL

Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? U kunt misschien kinderopvangtoeslag krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten van kinderopvang.

OPVANG

Stichting kinderopvang Swalmen is een organisatie voor diverse soorten kinderopvang. U kunt bij ons terecht voor kinderen van 4 tot 13 jaar.

OUDERPORTAAL

Ouders/verzorgers van nu zijn met Isy altijd op tijd en volledig op de hoogte van wat er in de groep en in en rond de kinderopvang gebeurt.

ONZE OPVANG

Wij bieden kinderopvang voor ouders/ verzorgers en speelmogelijkheden voor kinderen. Kinderen worden gestimuleerd te spelen, te ontmoeten en zich te ontwikkelen.

                   

FOTOALBUM (inloggen)

CONTACT

VERSTUREN