Kinderopvang Swalmen

Mijn naam is Renée Weerens
voorzitter van de oudercommissie.

Sinds januari 2016 bij de oudercommissie en sinds augustus 2017 als voorzitter. Mijn kinderen Silven (2014) en Loïs (2016) bezoeken beiden op locatie De Octopus het kinderdagverblijf. Ik heb me aangemeld voor de oudercommissie omdat ik het belangrijk vind om mijn visie op opvoeden en omgaan met kinderen te delen met andere ouders en het bestuur. Zo kan ik er aan bijdragen dat de opvang een leuke, veilige en verantwoorde plek is voor mijn kinderen. Ook heb ik andere ouders en medewerkers beter leren kennen, wat ik als een toevoeging ervaar. Ik wil me binnen de oudercommissie graag inzetten om de betrokkenheid van andere ouders te vergroten en te luisteren naar de behoefte van ouders om deze vervolgens duidelijk kenbaar te maken aan het bestuur. Ik denk dat de opvang hierdoor alleen maar nog beter en fijner kan worden! Als je vragen of opmerkingen hebt, spreek me dan gerust aan.


Mijn naam is Eva Nelissen,
Penningmeester van de oudercommissie.

Moeder van Victor (2012) en Janne (2014). Ik werk als inkomensconsulente bij de afdeling Sociale Zaken van de Gemeente Heerlen.
Sinds 2014 ben ik lid van de Oudercommisie (OC). Ik heb me aangemeld voor de OC omdat ik van mening ben dat het een kans biedt om actief betrokken te zijn bij de instelling waar je je kind een of meerdere dagen naar toe brengt. Daarnaast is het leuk om mensen te leren kennen, zowel de leiding als andere ouders. Ik heb een beter inzicht gekregen in het reilen en zeilen binnen Kinderopvang Swalmen en haal er veel voldoening uit om mee te denken over de activiteiten die er voor de ouders worden georganiseerd en ook over hoe dingen anders of beter
kunnen binnen de stichting zelf. Het is fijn om actief betrokken te zijn en te worden bij, wat ik zie als, een verlenging van onze eigen opvoeding.


Mijn naam is Kim Jacobs,

Moeder van Mare (2012) en Julan (2015). Lid van de oudercommissie sinds 2015. Wij zien de kinderopvang als onderdeel van de opvoeding. Spelenderwijs verkennen de kinderen samen de wereld. Ze leren omgaan met andere kinderen en ontdekken hun eigen persoontje en handelswijze hierin. Wij zijn tevreden met de kinderopvang zoals die nu is, maar voor alles geldt dat er altijd ruimte is voor verbetering. De kinderopvang blijft ook vernieuwen en aan veranderingen onderhevig. De oudercommissie ondersteunt en adviseert hierin. Daarnaast organiseert de oudercommissie met regelmaat activiteiten om ouders van informatie te voorzien of gewoon samen plezier te hebben. Ik hoop als lid hieraan een steentje bij te kunnen dragen. Ook ben ik als lid aanspreekpunt voor ouders bij vragen of problemen. Schroom niet hiervan gebruik te maken, want wat men niet weet, kan men niet veranderen! Wie weet spreken we elkaar eens of zien we elkaar op een van de activiteiten. Graag tot dan!


Mijn naam is Mileen Zaunbrecher,

Sinds januari 2017 ben ik lid van de oudercommissie. Mijn dochter Anna (2016) gaat een aantal keer per week naar locatie Kiekeboe. Ik vind het fijn en ook belangrijk te weten wat er reilt en zeilt bij de opvang waar mijn kind regelmatig is. Niet alleen het praatje bij brengen en halen, maar ook het beleid en visie van het bestuur. De oudercommissie overlegt een aantal keer per jaar met het bestuur en is daarmee een belangrijke schakel tussen ouders en organisatie. Spreek me gerust aan bij vragen en/of opmerkingen! Of mail ons: oudercommissie@kinderopvangswalmen.nl


Mijn naam is Mariëlle Piëtte​,
Secretaris van de oudercommissie.

Moeder van een zoon (jan 2013) en een dochter (feb 2016). Mijn zoon gaat naar de BSO locatie de Octopus en mijn dochter gaat naar het KDV locatie de Octopus. Sinds december 2017 ben ik lid van de oudercommissie.
Ik ben zelf werkzaam in het basisonderwijs, dus ik ervaar zelf hoe belangrijk het is dat je je kinderen overdag op een fijne plek achterlaat. Ik heb me aangemeld bij de oudercommissie omdat ik graag meedenk over de huidige stand van zaken bij Kinderopvang Swalmen, over welke zaken goed lopen en waar eventueel nog mogelijkheid tot verbetering is.  
Je vertrouwt als ouder zijnde je kostbaarste bezit, je kind(eren), toe aan een ander en ik vind het belangrijk om mijn stem als ouder zijnde te laten horen. Tevens vind ik het belangrijk dat wij als ouders en ook het bestuur van de opvang dicht bij elkaar blijven staan. Maar ook dat wij als ouders zijnde de kans krijgen om elkaar te ontmoeten en te spreken door middel van activiteiten die georganiseerd worden.
Mochten er zaken of punten zijn waar jullie als ouder graag ook iets over kwijt willen, dan kunnen jullie dit gerust aan mij laten weten.

 

Mijn naam is Katja America

Eind 2017 heb ik me bij de oudercommissie gevoegd.
Mijn dochters Elle-Noor (2014) en Benthe (2017) gaan allebei naar de kinderdagopvang van locatie De Octopus.
Zij hebben het daar erg naar hun zin en kijken iedere keer weer enorm uit naar hun opvangdagen. Elle-Noor is tot 1,5 jaar naar locatie Gevaren gegaan. In verband met onze verhuizing lag de Octopus daarna voor ons handiger. De toegevoegde waarde van de Octopus is wat mij betreft de mix in leeftijden binnen de groepen. Ik merk dat kinderen van verschillende leeftijden elkaar op een andere manier stimuleren en bijdragen aan elkaars ontwikkeling dan alleen leeftijdsgenootjes.
Ik vind het belangrijk dat de waarden en normen die je thuis hanteert ook op de opvang worden meegegeven. Mijn kinderen moeten zich veilig voelen en kind kunnen zijn zoals dat thuis ook kan. Zij verblijven een aanzienlijk deel van de week op de opvang en wat mij betreft is het dan belangrijk dat deze een verlengstuk is van de opvoeding.
Het ondersteunen van de oudercommissie betekent voor mij de schakel tussen ouders en opvang zijn, met elkaar samenwerken zodat onze kinderen de kans krijgen om zich op hun eigen wijze te ontwikkelen. Het is fijn om te weten hoe andere ouders denken over opvoeding en opvang. Als je een vraag hebt of je wil graag iets besproken hebben, weet me dan te vinden. 

 

Mijn naam is Gino Schoenmakers.

Vader van Raf (2011) en Seán (2013) en sinds augustus 2018 lid van de oudercommissie. Mijn beide zoons gaan drie dagen in de week naar BSO de Octopus en tijdens de vakanties naar de locatie Kiekeboe. 
Ik ben zelf werkzaam als IT consultant bij een consultancy firma in Den Bosch en bezoek vanuit mijn functie diverse bedrijven in Nederland en België.
Omdat mijn beide zoons van kleins af aan veel tijd doorbrengen bij eerst Kiekeboe en later de Octopus vind ik het belangrijk dat er voor de kinderen een fijne en goede organisatie staat waar ze kunnen genieten, leren en zich thuis voelen.
Vanuit de oudercommissie kunnen wij een extra verbinding zijn tussen aan de ene kant de ouders en kinderen en aan de andere kant de organisatie van Kinderopvang Swalmen.
Dit om te zorgen dat het een plek blijft waar de kinderen graag naar toe gaan, en waar wij als ouders/verzorgers onze kinderen ook graag en met een goed gevoel naar toe laten gaan.
Ik hoop vanuit mijn rol in de oudercommissie hier een bijdrage aan te kunnen geven.

Mocht je vragen of opmerkingen hebben spreek mij of een van mijn mede commissie leden aan, of mail ons op oudercommissie@kinderopvangswalmen.nl 

 

 

INSCHRIJVEN

Een kind (vroegtijdig) inschrijven voor een plaats in het kinderdagverblijf en/of de buitenschoolse opvang.

REKENTOOL

Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? U kunt misschien kinderopvangtoeslag krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten van kinderopvang.

OPVANG

Stichting kinderopvang Swalmen is een organisatie voor diverse soorten kinderopvang. U kunt bij ons terecht voor kinderen van 4 tot 13 jaar.

OUDERPORTAAL

Ouders/verzorgers van nu zijn met Isy altijd op tijd en volledig op de hoogte van wat er in de groep en in en rond de kinderopvang gebeurt.

ONZE OPVANG

Wij bieden kinderopvang voor ouders/ verzorgers en speelmogelijkheden voor kinderen. Kinderen worden gestimuleerd te spelen, te ontmoeten en zich te ontwikkelen.

                   

FOTOALBUM (inloggen)

CONTACT

VERSTUREN