Kinderopvang Toeslagtabel

Kinderopvang Swalmen

De kinderopvangtoeslag is een inkomensafhankelijke regeling, waarbij de toeslag vanaf een gezamenlijk toetsingsinkomen van ruim 105.000 euro gelijk is aan 33,3%. Wie een relatief laag inkomen heeft kan voor het eerste kind 95,0% van de kosten aan kinderopvangtoeslag krijgen. De toeslag is gebaseerd op een gedetailleerd schijvensysteem waarbij iets meer inkomen direct een lagere kinderopvangtoeslag betekent. Dit schijvensysteem noemen we de kinderopvangtoeslagtabel. Daarin vindt u de mogelijke toeslag voor het eerste en of tweede kind. De inkomensgrenzen wordt jaarlijks iets aangepast. Om een indicatie te krijgen voor het bedrag waarop u recht hebt, kunt u het beste kijken naar onderstaande tabel kinderopvangtoeslagtabel 2018. Dit zijn de definitieve cijfers voor 2018:

Kinderopvangtoeslagtabel 2018 - Percentage van de kosten van kinderopvang 2018.

INSCHRIJVEN

Een kind (vroegtijdig) inschrijven voor een plaats in het kinderdagverblijf en/of de buitenschoolse opvang.

REKENTOOL

Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? U kunt misschien kinderopvangtoeslag krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten van kinderopvang.

OPVANG

Stichting kinderopvang Swalmen is een organisatie voor diverse soorten kinderopvang. U kunt bij ons terecht voor kinderen van 4 tot 13 jaar.

OUDERPORTAAL

Ouders/verzorgers van nu zijn met Isy altijd op tijd en volledig op de hoogte van wat er in de groep en in en rond de kinderopvang gebeurt.

ONZE OPVANG

Wij bieden kinderopvang voor ouders/ verzorgers en speelmogelijkheden voor kinderen. Kinderen worden gestimuleerd te spelen, te ontmoeten en zich te ontwikkelen.

                   

FOTOALBUM (inloggen)

CONTACT

VERSTUREN