Beleid

Kinderopvang Swalmen

Pedagogiek
Kinderopvang Swalmen staat voor een goede dagelijkse verzorging van het kind. Daarnaast vindt Kinderopvang Swalmen het belangrijk om het kind te stimuleren in zijn ontwikkeling. De 4 pedagogische basisdoelen hierbij zijn:

Het Algemeen Beleidsplan (PDF) is een beschrijving van de manier van werken binnen het kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang van Stichting Kinderopvang Swalmen.

Plannen en protocollen lezen?
Op de hoofdlocatie kunt u het pedagogisch werkplan en de protocollen inzien.

INSCHRIJVEN

Een kind (vroegtijdig) inschrijven voor een plaats in het kinderdagverblijf en/of de buitenschoolse opvang.

REKENTOOL

Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? U kunt misschien kinderopvangtoeslag krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten van kinderopvang.

OPVANG

Stichting kinderopvang Swalmen is een organisatie voor diverse soorten kinderopvang. U kunt bij ons terecht voor kinderen van 4 tot 13 jaar.

OUDERPORTAAL

Ouders/verzorgers van nu zijn met Isy altijd op tijd en volledig op de hoogte van wat er in de groep en in en rond de kinderopvang gebeurt.

ONZE OPVANG

Wij bieden kinderopvang voor ouders/ verzorgers en speelmogelijkheden voor kinderen. Kinderen worden gestimuleerd te spelen, te ontmoeten en zich te ontwikkelen.

                   

FOTOALBUM (inloggen)

CONTACT

VERSTUREN