Kinderopvang Swalmen

Online inschrijven voor:

Kinderdagopvang/buitenschoolse opvang
Een kind vroegtijdig inschrijven voor een plaats in het kinderdagverblijf en/of de buitenschoolse opvang vergroot de kans dat Kinderopvang Swalmen kan voorzien in de vraag van de ouders. Inschrijven voor het kinderdagverblijf is mogelijk vanaf het moment dat u een kindje verwacht. Inschrijven voor de buitenschoolse opvang kan vanaf de leeftijd van 2 jaar als tevens bekend is naar welke basisschool het kind te zijner tijd gaat.

Het oneline inschrijfformulier kunt u invullen op onze site.Tevens is het formulier aan te vragen bij onze administratie, telefoon: 0475 505050 of per e-mail: info@kinderopvangswalmen.nl

Na afronden van de online inschrijving ontvangt u binnen een week een schriftelijke bevestiging. Zodra deze bevestiging is ondertekend en terug ontvangen door Kinderopvang Swalmen, is de plaatsing definitief.

Kennismaking
Natuurlijk behoort het tot de mogelijkheid om een kennismaking/ rondleiding te plannen.Tijdens deze kennismaking zullen de ouders op de hoogte gesteld worden van het doel en de werkwijze van de kinderopvang. In dit gesprek worden de ouders ook op de hoogte gebracht van het bestaan van de oudercommissie. Ouders hebben zich dan meestal al ingeschreven en informatie ontvangen.
Ook krijgen de ouders een rondleiding in het kindercentrum.

Intake
Dit gesprek vindt plaats ongeveer twee weken voor het kind in het kinderdagverblijf geplaatst wordt. De ouders worden hiervoor op afspraak uitgenodigd. Het is een gesprek tussen ouders/ verzorgers en coördinator. Zij praten over de situatie van het kind en het gezin. Alle informatie die van belang is om het kind zo goed mogelijk op te vangen wordt uitgewisseld en genoteerd. Ook wordt deze informatie doorgegeven in de groep waar het kind wordt geplaatst .

Ouderbijdrage
Ouders die hun kind aanmelden betalen 25 euro administratiekosten per kind. Deze kosten worden gemaakt om u inschrijving te regelen. Na inschrijving dient dit bedrag zo spoedig mogelijk overgemaakt te worden. Na het betalen van het inschrijfgeld is de inschrijving definitief.

Uitschrijving
Wilt u geen gebruik maken van de kinderopvang dan moet u rekening houden met een maand opzegtermijn per de eerste of de 16de van de maand.

Er zal voor het beëindigen van de opvang een eindgesprek met de ouders plaats vinden en zij ontvangen een kopie van het dossier van het kind.
Ouders ontvangen een exit formulier om te peilen hoe zij de opvang van hun kind(eren) hebben ervaren. Deze evaluatie is een belangrijk aspect voor de zorg en kwaliteit binnen de organisatie.

Peuterspeelzaal
Nieuwe peuters voor de peuterspeelzaal kunnen het hele jaar door worden aangemeld. De peuters worden in volgorde van aanmelding geplaatst, mits ze de leeftijd hebben van 2 jaar.
Het inschrijfformulier kunt u downloaden op onze site ( menu downloads). Tevens is het aan te vragen bij onze administratie, telefoon: 0475 505050 of per e-mail: info@kinderopvangswalmen.nl

Valt u niet onder de Wet Kinderopvang (zie info tarieven) dient u het kind in te schrijven als volgt;

  • U dient inschrijfformulier B in te vullen onder bijvoeging van de inkomensgegevens, dit kan door middel van;
  • Een kopie van een jaaropgave of recente loonstroken van u en (indien van toepassing) uw partner of;
  • Een kopie van een recente aanslag inkomstenbelasting van u en (indien van toepassing) uw partner.

Wanneer wij van u (formulier B) geen inkomensgegevens ontvangen, wordt u ingedeeld in de hoogste tariefgroep uit de ouderbijdragetabel.

Valt u onder de Wet kinderopvang, dan komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag, en dient u inschrijfformulier peutergroep (A ) in te vullen.

 

INSCHRIJVEN

Een kind (vroegtijdig) inschrijven voor een plaats in het kinderdagverblijf en/of de buitenschoolse opvang.

REKENTOOL

Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? U kunt misschien kinderopvangtoeslag krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten van kinderopvang.

OPVANG

Stichting kinderopvang Swalmen is een organisatie voor diverse soorten kinderopvang. U kunt bij ons terecht voor kinderen van 4 tot 13 jaar.

OUDERPORTAAL

Ouders/verzorgers van nu zijn met Isy altijd op tijd en volledig op de hoogte van wat er in de groep en in en rond de kinderopvang gebeurt.

ONZE OPVANG

Wij bieden kinderopvang voor ouders/ verzorgers en speelmogelijkheden voor kinderen. Kinderen worden gestimuleerd te spelen, te ontmoeten en zich te ontwikkelen.

                   

FOTOALBUM (inloggen)

CONTACT

VERSTUREN