Samenwerking

Kinderopvang Swalmen

Samen kun je meer!

Kinderopvang Swalmen wil graag behoren tot een goede gekwalificeerde en gewaarde kinderopvangorganisatie in Swalmen. Dit kunnen we alleen bereiken door te zoeken naar actieve samenwerking met andere organisaties zoals de basisscholen in Swalmen, het voortgezet onderwijs, de Gemeente, de Jeugdgezondheidorganisatie maar ook de samenwerking met vrijetijdsorganisaties, zodat we meer sport, muziek en creativiteit in huis kunnen halen.

INSCHRIJVEN

Een kind (vroegtijdig) inschrijven voor een plaats in het kinderdagverblijf en/of de buitenschoolse opvang.

REKENTOOL

Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? U kunt misschien kinderopvangtoeslag krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten van kinderopvang.

OPVANG

Stichting kinderopvang Swalmen is een organisatie voor diverse soorten kinderopvang. U kunt bij ons terecht voor kinderen van 4 tot 13 jaar.

OUDERPORTAAL

Ouders/verzorgers van nu zijn met Isy altijd op tijd en volledig op de hoogte van wat er in de groep en in en rond de kinderopvang gebeurt.

ONZE OPVANG

Wij bieden kinderopvang voor ouders/ verzorgers en speelmogelijkheden voor kinderen. Kinderen worden gestimuleerd te spelen, te ontmoeten en zich te ontwikkelen.

                   

FOTOALBUM (inloggen)

CONTACT

VERSTUREN